Regulamin loterii
wymagane
wymagane
wymagane
wymagane
Dodatkowe informacje
Jestem prenumeratorem Jagodnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Oikos Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia Loterii na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podawania danych, przysługującym mi prawie wglądu do danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Loterii i akceptuje wszystkie jego warunki.
Zgadzam się na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczna z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2017, poz. 1219).*
* Zgoda fakultatywna

Hortus Media Sp. z o.o., Kraków, ul. B. Czerwieńskiego 3a/17,
tel. +48 608504404, faks +48 608500501
Adres do korespondencji: ul. B. Czerwieńskiego 3a/17, 31-319 Kraków, e-mail: biuro@jagodnik.pl


Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 7,
tel. 22 822 03 34, faks 22 822 66 49, e-mail: oikos@oikos.net.pl
KRS Warszawa nr 00000-82863, NIP 118-00-09-226, Regon 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł