Regulamin loterii
wymagane
wymagane
wymagane
wymagane
Dodatkowe informacje
Jestem prenumeratorem Jagodnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Oikos Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia Loterii zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2016, poz. 922).*
Jednocześnie oświadczam, ze zostałem poinformowany o dobrowolności podawania danych, przysługującym mi prawie wglądu do danych, prawie ich poprawiania. Oświadczam, ze zapoznałem się z regulaminem Loterii i akceptuje wszystkie jej warunki.*
Zgadzam się na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczna z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1422).
* Zgoda obligatoryjna do wzięcia udziału w Loterii.

Hortus Media Sp. z o.o., Kraków, ul. B. Czerwieńskiego 3a/17,
tel. +48 608504404, faks +48 608500501
Adres do korespondencji: ul. B. Czerwieńskiego 3a/17, 31-319 Kraków, e-mail: biuro@jagodnik.pl


Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 7,
tel. 22 822 03 34, faks 22 822 66 49, e-mail: oikos@oikos.net.pl
KRS Warszawa nr 00000-82863, NIP 118-00-09-226, Regon 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł