Dołącz do już blisko 5 tysięcy
stałych czytelników najbardziej cenionego
czasopisma dla producentów owoców jagodowych.
Korzystaj z wiedzy i doświadczeń liderów i pionierów
na rynku owoców jagodowych!

Wariant prenumeraty Prenumerata
krajowa
Prenumerata
zagraniczna
E-Prenumerata
ROCZNA
DWULETNIA
ROCZNA
DWULETNIA
ROCZNA
wydanie cyfrowe w formacie PDF
Dwa numery specjalne w ciągu roku
WERSJA PDF
Kalendarz na rok 2018 - kompendium dat i wydarzeń kluczowych dla producentów -
Pierwszeństwo przy zapisach na Konferencje i specjalistyczne szkolenia
Zniżka do 15% na udział w Konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez Jagodnik
Dodatek specjalny: jedyny na rynku kompletny Program ochrony roślin jagodowych 2018 -
Cena prenumeraty: 100 zł 192 zł 100 zł 192 zł 65 zł
Dodatkowa cena przesyłki: - - 104 zł 208 zł -
Cena razem: 100 zł 192 zł 214 zł 400 zł 65 zł
Zamawiana liczba prenumerat:


Zamawiam prenumeratę począwszy od numeru:


Dane płatnikaAdres odbiorcy jest inny niż adres płatnika

Korespondencja dodatkowa

Dodatkowe informacje

Zapoznałem się z regulaminem prenumeraty czasopism Oficyny Wydawniczej Oikos Sp. z o.o. i akceptuję jego warunki. (wymagane)
Proszę o wystawienie faktury VAT oraz upoważniam Oficynę Wydawniczą OIKOS do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Oficynę Wydawniczą OIKOS, w celach marketingowych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 20.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podawania danych, przysługującym mi prawie wglądu do danych, prawie ich poprawiania oraz prawie złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych.
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 7,
Dział prenumeraty: tel. 22 659 36 50, faks 22 822 66 49, e-mail: prenumerata@oikos.net.pl


Hortus Media Sp. z o.o., Kraków, ul. B. Czerwieńskiego 3a/17,
Adres do korespondencji: ul. B. Czerwieńskiego 3a/17, 31-319 Kraków, e-mail: biuro@jagodnik.pl