Dołącz do już blisko 5 tysięcy
stałych czytelników najbardziej cenionego
czasopisma dla producentów owoców jagodowych.
Korzystaj z wiedzy i doświadczeń liderów i pionierów
na rynku owoców jagodowych!

WYDANIA DRUKOWANE
Wariant prenumeraty
Prenumerata
krajowa
Prenumerata
zagraniczna
KWARTALNA
PÓŁROCZNA
ROCZNA
DWULETNIA
ROCZNA
DWULETNIA
Kalendarz na rok 2020 - kompendium dat i wydarzeń kluczowych dla producentów - -
Pierwszeństwo przy zapisach na Konferencje i specjalistyczne szkolenia
Zniżka do 15% na udział w Konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez Jagodnik
Dodatek specjalny: jedyny na rynku kompletny Poradnik Integrowanej Ochrony Roślin Jagodowych na 2020 rok (wysyłany wraz z numerem 1) - -
Cena prenumeraty: 37 zł 70 zł 120 zł 212 zł 120 zł 212 zł
Dodatkowa cena przesyłki: - - - - 114 zł 228 zł
Cena razem: 37 zł 70 zł 120 zł 212 zł 234 zł 440 zł
Zamawiana liczba prenumerat:
Zamawiam od numeru:
Zamawiam od rocznika:


WYDANIA CYFROWE W PDF
Wariant prenumeraty
E-Prenumerata
KWARTALNA
wydanie cyfrowe w formacie PDF
PÓŁROCZNA
wydanie cyfrowe w formacie PDF
ROCZNA
wydanie cyfrowe w formacie PDF
DWULETNIA
wydanie cyfrowe w formacie PDF
Pierwszeństwo przy zapisach na Konferencje i specjalistyczne szkolenia
Zniżka do 15% na udział w Konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych przez Jagodnik
Cena prenumeraty: 24 zł 45 zł 85 zł 160 zł
Zamawiana liczba prenumerat:
Zamawiam od numeru:
Zamawiam od rocznika:


Zamówienie:


Dane płatnikaAdres odbiorcy jest inny niż adres płatnika

Korespondencja dodatkowa

Dodatkowe informacje

Proszę o wystawienie faktury VAT oraz upoważniam Oficynę Wydawniczą OIKOS do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Oikos Sp. z o.o. w celu realizacji prenumeraty na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). (wymagane)
Jednocześnie oświadczam, ze zostałem poinformowany o dobrowolności podawania danych, przysługującym mi prawie wglądu do danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem prenumeraty czasopism Oikos Sp. z o. o. i akceptuje wszystkie jego warunki. (wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Oikos Sp. z o.o. moich danych osobowych w celach marketingowych poprzez przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej, zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Oikos Sp. z o.o. moich danych osobowych w celach marketingowych z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.

Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 7,
Dział prenumeraty: tel. 22 659 36 50, faks 22 822 66 49, e-mail: prenumerata@oikos.net.pl


Hortus Media Sp. z o.o., Kraków, ul. B. Czerwieńskiego 3a/17,
Adres do korespondencji: ul. B. Czerwieńskiego 3a/17, 31-319 Kraków, e-mail: biuro@jagodnik.pl